Informasjon om halvårsvurdering 1. termin og klagerett på standpunktkarakter

Fredag 19. januar publiseres karakterene for 1. termin i Vigilo. Karakterkortet er tilgjengelig i foreldreportalen i Vigilo. Merk at dere må logge inn i Vigilo via nettleseren og ikke i app. I menyen velger dere "vurdering".

Vi informerer om retten til å klage på standpunktkarakter i faget kunst og håndverk for 10. trinn. Frist for å klage på karakter er 10 dager fra eleven mottok karakteren. Frist for klage er da mandag 29. januar 2024.

Vi gjør oppmerksom på at en eventuell klage vil bli behandlet av Statsforvalteren.

For mer informasjon om retten til å klage på standpunktkarakter, se her