Følgende tider er lagt ut til foreldre-/elevkonferanser:

 

Tirsdag 28.1. kl. 16.30 – 18.00

Tirsdag 4.2. kl. 16.30 – 18.00

Onsdag 5.2. kl. 16.30-18.00

 

Vi setter av en halv time per konferanse. Ring skolens kontor og gjør avtale om tid. Husk å oppgi elevnavn og klasse.

Viser det seg å være behov for det, vil vi sette opp flere timer.

 

Hilsen rådgiverne Marianne og Brit

Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.

Elevene i 10. klasse får tilbud om å besøke to skoler i skoletida, men vi gjør oppmerksom på at de fleste skolene på Romerike også har kveldsmøte for elever og foresatte. Vi oppfordrer dere, elever og foresatte, til å besøke disse sammen.

Vedlagt finner dere PowerPoint presentasjonene fra foreldremøtet 12.november

10. klasseforeldre:

Foreldremøte med rådgiverne om videregående skole og søkeprosessen tirsdag 12. november kl. 18-19 i skolens samlingssal. (Se vedlagte invitasjon!)»

Her finner dere lenke til installsjonsveiledning for iPad når elever skal sette opp iPaden hjemme. 
https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring/digital-skole/nettbrett/installasjonsveiledning-for-ipad/ 

Gå inn på menyen Satsingsområder og iPad 1:1 for å lese hvordan dere signerer. Der finner dere også link til den digitale signeringen.

Da håper vi alle kan få signert for utlånet av iPad i løpet av neste uke, uke 35

 

8. trinn:
Tirsdag 27.8. kl. 18.00 i samlingssalen (inngang C). Innkalling kommer.
Torsdag 26.9. i klasseromspaviljongene. Innkalling kommer.

9. og 10. trinn:
Tirsdag 3.9. kl. 18.00 i skolens samlingssalen (inngang C). Innkalling kommer.

Vel møtt!
 

 

9. og 10. trinn har skoledag fra 08.30-13.00,

 

8. trinn og innføringsklassen har skoledag fra 09.00 og 13.00.