Invitasjon til vitnemålsutdeling for 10. trinn torsdag 20. juni kl 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole

 

Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.

Gå inn på lenken for å lese om oppmøte tider og diverse info om de forskjellige aktivitetene. 

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Lørenskog kommune blant elever i 8.-10. klasse. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9 og 10 (etter vinterferien). Informasjon er sendt som vedlegg i mail til alle foresatte. Ta kontakt med skolen dersom du ikke har mottatt denne informasjonen eller har spørsmål ang. undersøkelsen. 

Tilbud om møte for foresatte og elev med rådgiver ettermiddagstid uke 6 og 7. For dere som trenger en ekstra samtale om videregående skole.

Elevene i 10. kl. har fått mulighet til å besøke to videregående skoler i skoletida. Eleven må selv dekke kostnader forbundet med reise da dette er et tilbud og ikke obligatorisk.  Alternativet er å være på skolen.

Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole og søkeprosessen blir avholdt tirsdag 4. desember kl. 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole.

 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Klikk på lenken for mer info.

 

Fra uke 42 går Løkenåsen skole over til å føre elevfravær og anmerkninger direkte i skolen administrasjonssystem, IST Everyday, i stedet for i Fronter. Lenke til pålogging ligger under "Nyttige lenker" på forsiden og under fanen "For elever og foresatte".

Åpningstider for arrangementet:
23. og 24. oktober: kl. 0900 – 1800,
25. oktober: kl. 0900 – 1200.

Fakta om Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018:
• NM i 32 yrkesfag med over 300 deltakere
• Fag- og svenneprøveavleggelse
• 30.000 besøkende
• Utdanningstorg med spennende aktiviteter
• Konferanser og seminarer

Se mer informasjon om arrangementet >>

Fant du det du lette etter?