Sommerskolen i Lørenskog ble dessverre avlyst, men vi har et aktivitetstilbud med begrenset antall plasser i uke 32 (03.08 - 07.08)

Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.

Alle standpunktkarakterer deles ut 8.juni. Klagefristen er 18. juni.

Du vil finne en informasjonsbrosjyre i linken under som veileder om retten til å klage på krakterer i grunnskolen. Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Informasjonsbrosjyre >> (PDF, 213 kB)

Søknad om å få slettet fravær må leveres skolen senest 5. juni. Søknaden må inneholde fullt navn og klasse, datoer det søkes fratrekk for og henvisning til eventuell legeerklæring.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan søkes fratrekk for timefravær. 

Følgende tider er lagt ut til foreldre-/elevkonferanser:

 

Tirsdag 28.1. kl. 16.30 – 18.00

Tirsdag 4.2. kl. 16.30 – 18.00

Onsdag 5.2. kl. 16.30-18.00

 

Vi setter av en halv time per konferanse. Ring skolens kontor og gjør avtale om tid. Husk å oppgi elevnavn og klasse.

Viser det seg å være behov for det, vil vi sette opp flere timer.

 

Hilsen rådgiverne Marianne og Brit

Elevene i 10. klasse får tilbud om å besøke to skoler i skoletida, men vi gjør oppmerksom på at de fleste skolene på Romerike også har kveldsmøte for elever og foresatte. Vi oppfordrer dere, elever og foresatte, til å besøke disse sammen.

Vedlagt finner dere PowerPoint presentasjonene fra foreldremøtet 12.november

10. klasseforeldre:

Foreldremøte med rådgiverne om videregående skole og søkeprosessen tirsdag 12. november kl. 18-19 i skolens samlingssal. (Se vedlagte invitasjon!)»

Her finner dere lenke til installsjonsveiledning for iPad når elever skal sette opp iPaden hjemme. 
https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/grunnskoleopplaring/digital-skole/nettbrett/installasjonsveiledning-for-ipad/ 

Gå inn på menyen Satsingsområder og iPad 1:1 for å lese hvordan dere signerer. Der finner dere også link til den digitale signeringen.

Da håper vi alle kan få signert for utlånet av iPad i løpet av neste uke, uke 35