I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Lørenskog kommune blant elever i 8.-10. klasse. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9 og 10 (etter vinterferien). Informasjon er sendt som vedlegg i mail til alle foresatte. Ta kontakt med skolen dersom du ikke har mottatt denne informasjonen eller har spørsmål ang. undersøkelsen. 

Tilbud om møte for foresatte og elev med rådgiver ettermiddagstid uke 6 og 7. For dere som trenger en ekstra samtale om videregående skole.

Elevene i 10. kl. har fått mulighet til å besøke to videregående skoler i skoletida. Eleven må selv dekke kostnader forbundet med reise da dette er et tilbud og ikke obligatorisk.  Alternativet er å være på skolen.

Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole og søkeprosessen blir avholdt tirsdag 4. desember kl. 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole.

 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Klikk på lenken for mer info.

 

Fra uke 42 går Løkenåsen skole over til å føre elevfravær og anmerkninger direkte i skolen administrasjonssystem, IST Everyday, i stedet for i Fronter. Lenke til pålogging ligger under "Nyttige lenker" på forsiden og under fanen "For elever og foresatte".

Åpningstider for arrangementet:
23. og 24. oktober: kl. 0900 – 1800,
25. oktober: kl. 0900 – 1200.

Fakta om Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018:
• NM i 32 yrkesfag med over 300 deltakere
• Fag- og svenneprøveavleggelse
• 30.000 besøkende
• Utdanningstorg med spennende aktiviteter
• Konferanser og seminarer

Se mer informasjon om arrangementet >>

Her er informasjon om skolen; råd og utvalg, satsingsområder og aktiviteter, regler om permisjon m.m. Ta kontakt med skolen om det er informasjon du savner.

 

Nasjonale prøver gjennomføres i år i uke 37-39.

8. trinn: uke 37-39 (nasjonal prøve i lesing, regning og engelsk)

9. trinn: uke 37-39 (nasjonal prøve i lesing og regning)

 

Informasjon om elevforsikring - gjelder for elever i Lørenskog kommune