Tusen takk!

I forbindelse med avslutningen på 10. trinn, overrakte FAU leder, Finn Njøten Edvardsen, en gave til Løkenåsen skole, på vegne av alle foreldrene på 10. trinn. 

Tusen takk for veldig flott blomst og deilig konfekt!

Vi takker FAU for godt samarbeid i 2022/23! 
Vi setter enormt pris på et aktivt og engasjert FAU.

Vi takker foreldrene på 10. trinn som har bidratt til at elevene bl.a. har fått oppleve turer sammen, 10. trinns ballet og en veldig fin avslutning i klassene.

Sånn blir skolen enda bedre!

Riktig god sommer!