Velkommen til nye 8. trinn!

Mandag 19. juni ønsket vi elevene på nye 8. trinn velkommen.

Elevene var samlet i uteamfiet på skolen, og rektor leste opp navnene på elevene som i oppstarten av skoleåret tilhører henholdsvis 8AB og 8CD. Frem til høstferien vil vi bli godt kjent med elevene for så å dele inn i fire faste klasser. 

Det var veldig hyggelig å møte elevene, og vi gleder oss kjempe mye til å ta de imot første skoledag tirsdag 15. august kl. 9.30. 

Foreldremøtet for nye 8. trinn er tirsdag 29. august kl. 18.00.