Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer

I dag, tirsdag 6. juni, ble standpunktvurdering delt ut i alle klasser og publisert i Vigilo.

Valgfag: Alle trinn
Mat og helse: 9. trinn
Samtlige fag: 10. trinn

Vi informerer om retten til å klage på standpunktkarakter. Frist for å klage på karakter er 10 dager fra eleven mottok karakteren. Frist for klage er da fredag 16. juni 2023.

Vi gjør oppmerksom på at en eventuell klage vil bli behandlet av Statsforvalteren.

For mer informasjon om retten til å klage på standpunktkarakter, se her.