Evaluere

Medvirkningsaktiviteter og prosesser bør evalueres slik at vi får tilbakemelding fra folk om hvordan det var å delta, hva som fungerte bra og hva vi kan forbedre til en annen gang.

Det er også nyttig å ha en evaluering internt blant de som deltok i planlegging og gjennomføring, både av enkeltaktiviteter og helheten hvis man har gjennomført mange aktiviteter i et større prosjekt.

 

Engasjerte medborgere i medvirknngsaktivitet - Klikk for stort bilde

Evaluering kan lages i Questback eller Forms med både faste svaralternativet og mer åpne spørsmål fungerer godt og kan sendes på epost til de som har deltatt (husk å be om epost ved påmelding).

 

Questback/Forms kan benyttes ved internevaluering, men man kan også gjøre det gjennom samtale rundt erfaringer og læringspunkter i et møte.

Evalueringsresultatene må deles med de som har jobbet med medvirkningen slik at man bruker evalueringen til å lære og forbedre. Utdrag fra evalueringene kan også gjerne tas inn i medvirkningsrapport eller i andre dokumenter eller sammenhenger prosjektet presenteres.

Tips

  • Evalueringen bør sendes ut raskt etter møtet/ aktiviteten, gjerne dagen etter. Her er eksempel på evaluering etter et medvirkningsmøte.  
  • Ved mindre, fysiske møter, kan evalueringen gjøres enkelt ved at deltakerne noterer hva de synes var bra og hva som kan forbedres på en klistrelapp som limes på veggen/døra når de går.

Eksempel

Her er eksempel på evalueringsskjema (DOCX, 94 kB) for en idédugnad med innbyggere (fra Questback).