Medvirknings- og kommunikasjonsplan

Kommuneplanens arealdel - medvirknings- og kommunikasjonsplan (PDF, 356 kB)

Gatebruksplan - medvirkning dag for dag (PPTX, 609 kB)