Hvorfor skal du ha medvirkning og hva ønsker du å få ut av det?

Medvirkning er en sammensatt prosess som går over tid. Hva som er formål og tema varierer, prosessen inneholder flere faser og inkluderer flere aktører/parter eller interessenter. 

Det er f.eks. stor forskjell på om vi ønsker medvirkning for å designe et uteområde som skal brukes til lek, eller om vi ønsker medvirkning i et planarbeid for et større område i kommunen.

Det som må avklares aller først er hvorfor man skal ha medvirkning og hva man ønsker å få ut av den.

Artikkelliste