SFO-tilbudet i Lørenskog kommune

Det er SFO ved alle barneskolene i Lørenskog. Alle barn på 1.-4 trinn som søker plass, får det. 

For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, ber vi deg om å se på skolenes hjemmesider .

SFO plassen beholdes til oppsigelse er levert og bekreftet via Vigilo nettleser (ikke App). Informasjon om oppsigelsesfrister finner du i betalingsreglementet.

For å kunne søke redusert foreldrebetaling må du ha SFO plass i Lørenskog. Har du det, kan du logge inn her og søke: https://www.vigilo.no/lorenskog
 

Fjellsrud skole og Løkenåsen skole har tilbud til funksjonshemmede barn og unge på ungdomstrinnet.

Rammeplan for SFO

Kommunal rammeplan for kvalitet i SFO