Skolene i Lørenskog

Lørenskog kommune har i dag 8 kommunale barneskoler (1.-7. trinn) og 4 kommunale ungdomsskoler (8.-10. trinn).

Barneskoler

Barneskoler
Skole Adresse Telefon
Benterud skole Tunveien 5 940 16 153
Finstad skole Finstadrabben 148 B 67 49 50 14
Fjellhamar skole Fjellhamarveien 55 940 16 254
Kurland skole Sandbekkveien 111 940 16 177
Luhr skole Skogblomstveien 1 67 49 50 70
Rasta skole Bjørndalsveien 1 67 49 50 35
Solheim skole Mailandveien 4 940 16 382
Åsen skole Nordlifaret 46 67 49 50 11

 

Ungdomsskoler

Ungdomsskoler
Skole Adresse Telefon
Fjellsrud skole Marcus Thranesvei 83 67 49 50 13
Hammer skole Hammerveien 4 67 49 50 25
Kjenn skole Hasselveien 4 940 16 193
Løkenåsen skole Nordlifaret 41 67 49 50 17

 

Andre skoler

Andre skoler
Skole Adresse Telefon
Avdeling Læringsmiljøsenteret Boecks gate 1 90 96 13 45
Lørenskog voksenopplæring Rastastubben 1 67 93 41 70
Musikk- og kulturskole Lørenskog Hus (6.etg) Festplassen 1 67 20 16 60

 

Friskoler

Friskoler
Skole Adresse Telefon
Lørenskog friskole Industriveien 7A 67 92 23 00
Rudolf Steinerskole Kantarellveien 10 67 91 40 00
Wang ung Romerike Luhrtoppen 5 67 20 66 68

Leder skoleavdelingen