Velkommen tilbake til skolen. Vi må fremdeles tenke på smittevern.

  

   

Fra og med 01.02.2020 innfører Lørenskog voksenopplæring en pris på kr 200,- for utlevering av duplikater til norskprøvebevis.

 

 

 Vi gjennomfører norskprøver neste gang i mai 2020.

 På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, vil skolene i Lørenskog ha ekstra fokus på smittevern. Dette for å være føre-var.

 Juleferien nærmer seg. Den aller siste skoledagen i 2019 er fredag 20.12. 

 Lørenskog voksenopplæring gjennomfører norskprøver i begynnelsen av desember.

Oppmelding til norskprøven for vinter 2019 åpner 4. november klokka 09.00 og stenger 8. november klokka 15.00 på hjemmesiden www.kompetansenorge.no.

 Takk til elever og lærere ved Lørenskog videregående skole som arrangerte høstaktivitetsdag for oss på voksenopplæringen.

Gjennom en godt organisert dag fikk vi være med på kanopadling, rebusløp, volleyball, fotball og ballspill. Elevene på Lørenskog videregående sto også for matservering i pausen. Tusen takk for en flott dag!