Ingen endringer i tiltaksnivåene for Lørenskog kommune. Dette gjelder til og med 25.04.

 

 enn en gang for lite.

Det er fremdeles mye smitte i vårt område.

Kommunen har derfor rødt nivå i skoler og barnehager etter påske. I tillegg heldigital undervisning på 5.–10- trinn til og med fredag 9. april.

For å redusere risiko for smitte internt på skolene og barnehagene, innfører kommunene - så snart som praktisk mulig - mindre kohortstørrelser, slik de nye smittevernveilederne til FHI anbefaler.

For å redusere risiko for smitte inn til skoler og barnehager oppfordrer kommunene alle ansatte til å teste seg hvis:

  • Du selv har hatt eller har symptomer
  • Husstandsmedlemmene dine har hatt eller har symptomer
  • Du tror du kan ha vært utsatt for risiko for smitte i påsken

Vi ser at de fleste som smitter videre har symptomer, og derfor er det viktig med målrettet testing av disse. Alle som har, eller har hatt, symptomer i løpet av påsken bør holde seg hjemme og teste seg. Dette gjelder selv om det kun er milde symptomer.

De vanligste symptomer på covid-19 er forkjølelse med sår hals, feber/slapphet, hoste og/eller nedsatt smaks- og luktesans. Man må også mistenke covid-19 ved feber uten andre symptomer, kroppssmerter, utmattelse, hodepine, magesmerter eller løs mage.

Kommunene har økt testkapasiteten og er klare til å ta imot dere til testing i hele påsken og etter påske. Selv om du bor i en annen kommune, kan du kontakte kommunen der du jobber for en test. Ikke møt opp på skolen eller i barnehagen før testsvaret ditt foreligger.

 

Etter påbud fra regjeringen går voksenopplæringen over til digital undervisning i løpet av tirsdag 16.3. Det blir derfor ikke undervisning i dag, men elevene kan komme på skolen i dag for å få informasjon og hente bøker. Det blir undervisning i Teams i morgen.

Du skal ikke komme om du er i isolasjon, karantene eller er syk.

 

 Elever/studenter må søke om stipend og lån for vårsemesteret innen 15. mars.

 Lørenskog voksenopplæring er på rødt smittevernsnivå i to uker fra og med mandag 1. mars.

I uke 8, 22.2. - 26.2., er det vinterferie. 

   Søknadsfristen er 1.03. Du søker via vigo.no

 

 

Det er et pågående koronautbrudd i Hakadal med den engelske virusvarianten. Dette viruset smitter lettere og krever raske tiltak.

 Kommunens oppdatering

Det blir digital undervisning til og med onsdag 19.2.

 

 Lørenskog kommune ber alle innbyggere i Lørenskog om ikke å besøke Nordre Follo kommune ( Blant annet Ski, Oppegård, Kolbotn), eller få besøk av de som bor der. Dette er fordi det er oppdaget en mer smittsom utgaven av covid-19.