I dag, 21. september fyller vår kjære rektor Einar 50 år!   

 Bussjåførene streiker. Det betyr at Ruter-bussene ikke kjører i dag. Kan du sykle eller gå til skolen?

 

 

Her finner du informasjon om når klassene starter.

Velkommen tilbake til skolen. Vi må fremdeles tenke på smittevern.

  

   

Fra og med 01.02.2020 innfører Lørenskog voksenopplæring en pris på kr 200,- for utlevering av duplikater til norskprøvebevis.

 

 

 Vi gjennomfører norskprøver neste gang i mai 2020.

 På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, vil skolene i Lørenskog ha ekstra fokus på smittevern. Dette for å være føre-var.

 Juleferien nærmer seg. Den aller siste skoledagen i 2019 er fredag 20.12.