Gratulerer med fagbrev!

Vi ønsker å gratulere de 15 deltakerne som fikk fagbrev i 2023! Vi er stolte av dere!

I Lørenskog kommune samarbeider Flyktningtjenesten med Fylkeskommunen og den kommunale voksenopplæringen om fagbrevopplæring.

https://lorenskogkommune.sharepoint.com/sites/Vasshjulet/SitePages/Vi-gratulerer-med-fagbrev-!(1).aspx