SFO-tilbudet i Lørenskog kommune

Det er SFO ved alle barneskolene i Lørenskog. For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, ber vi deg om å se på skolenes hjemmesider .

Løkenåsen skole har SFO tilbud til funksjonshemmede barn og unge fra 12 til 18 år fra hele kommunen.

SFO plassen beholdes innen oppsigelse er levert og bekreftet via Oppvekstportalen. Informasjon om oppsigelsesfrister finner du i betalingsreglement under.

For å kunne søke redusert foreldrebetaling må du ha SFO plass i Lørenskog. Har du det, kan du logge inn her og søke: https://www.vigilo.no/lorenskog
Søknadsfrist for å få reduksjon fra 1. august er 5. juni
Søknadsfrist for å få reduksjon ellers i året er den 5. hver måned for påfølgende måned. 

Rammeplan for SFO

Kommunal rammeplan for kvalitet i SFO