Planleggingsdager for kommunale barnehager

2023/2024

  • 14.august 2023
  • 11.september 2023
  • 02.januar 2024
  • 02.april 2024
  • 07.juni 2024

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2023/2024 (PDF, 145 kB)