Planleggingsdager for kommunale barnehager

2022/2023

  • 15. august 2022
  • 4. november 2022
  • 2. januar 2023
  • 11. april 2023
  • 9. juni 2023

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2022/2023 (PDF, 73 kB)

2023/2024

  • 14.august 2023
  • 11.september 2023
  • 02.januar 2024
  • 02.april 2024
  • 07.juni 2024