Planleggingsdager for kommunale barnehager

2022/2023

  • 15. august 2022
  • 4. november 2022
  • 2. januar 2023
  • 11. april 2023
  • 9. juni 2023

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2022/2023 (PDF, 73 kB)