Vår profil

Visjonen for alle barnehagene i Lørenskog er «Læring, mening og gode minner», og visjonen for Klubben er «Liten og god med brukeren i sentrum»

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn og familie de beste muligheter til læring og utvikling gjennom samarbeid, samspill, nærhet og felles positive opplevelser med barn og voksne i et inkluderende miljø.