Nå har vi startet opp revisjon av kommuneplanens arealdel

Da Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i fjor, vedtok de samtidig at kommuneplanens arealdel skulle revideres. Det betyr at vi skal vurdere om vi skal forandre hvordan vi skal bruke arealene i kommunen framover. Hvor skal det skal fortsatt være skog, hvor skal det være gangveier og hvor skal det bygges boliger? Dette og flere andre, viktige vurderinger skal gjøres når kommuneplanens arealdel skal revideres. 

Bilde av dokumenter og servering til et møte - Klikk for stort bildeDet er Kommunestyret som skal vedta den ferdige planen, og arbeidet med forslag til ny arealplan vil pågå fram til desember 2022. 

I vår har Kommuneplanutvalget diskutert hva som er de viktigste temaene når arealplanen skal fornyes og hvordan kommunen skal gå fram for å få en bra plan som både innbyggere, grunneiere, næringsliv, utbyggere og offentlige myndigheter har vært med på å lage.

Kommuneplanutvalget er et underutvalg for Kommunestyret hvor alle partier er med. Møtene i vår var digitale, og det var høyt engasjement og gode diskusjoner.

Her kan du se tidsplan for revisjon av kommuneplanens arealdel.