Vår profil

I Rammeplan for barnehager står det at «barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid».

Vår visjon:

Kurland barnehage – en arena for kreativitet, lek, læring og humor.

Våre verdier:

Humor
Engasjement
Raushet

Vi sier at vi er HER for barna.