Samarbeidsutvalget (SU)

Opplæringsloven fastslår at alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg eller driftsstyre.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og har ikke beslutningsmyndighet. Utvalget skal jobbe for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet, og styrke skole-hjemsamarbeidet ved foreldrenes mulighet for medvirkning i skolen.