Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1). 

 

Retningslinjer for skolemiljøutvalg ved kommunale grunnskoler (PDF, 26 kB) (PDF, 26 kB)

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget (SU) ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall. Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, og meningene deres skal protokollføres i referatet. Hvis elevene ikke er tilstede skal foreldrepresentantene ha dobbeltstemme. Elevene skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som gjelder andre elever, eller der de andre medlemmene har taushetsplikt. Hvis elevene likevel får høre om noe som gjelder en annen elev, har de taushetsplikt.