Biblioteket

Bibliotekar: Anita Kvamme

Epost: lokenasen-bibliotek@lorenskog.kommune.no

Skolens bibliotekside

Bibliotekar er tilstede:

Bibliotekar er tilstede:
Ukedag Tidspunkt
Mandag 08.00 - 15.30
Tirsdag 08.00 - 14.00
Onsdag 08.00 - 15.30
Torsdag 08.00 - 15.30
Fredag 08.00 - 14.30

Ved endringer i åpningstider henges det oppslag på dørene.

Bibliotekets skal være en støtte for elevenes læring, både formelt og sosialt. Det er en  sentral del av skolens læringsmiljø og skal gi elevene hjelp til å  finne, bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder.

Biblioteket er et arbeidssted for individuelt arbeid, gruppearbeid, prosjektarbeid, informasjonssøking i fysiske og digitale kilder og lesing av skjønn- og faglitteratur.  Vi har norske og engelske bøker i ulike sjangre og på ulike brukernivå, dessuten kan du låne aviser, tidsskrifter, spill, film, lydbøker og noe teknisk utstyr. Dersom du trenger en bok vi ikke har selv, låner vi den inn fra andre bibliotek. Det er selvbetjent utlån/innlevering og du kan søke etter bøker i bibliotekets katalog og be om at de blir satt av til deg.