Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:

Malin Drotninghaug, maldro@lorenskog.kommune.no, tlf: 916 98 601 - mandag, tirsdag og onsdag

Til de foresatte 

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på elevenes helse og trivsel. Vi bidrar med råd og veiledning, støttesamtaler, samt henvise til videre undersøkelser og behandling når det er aktuelt. Det samarbeides tett med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i kommunen.  
 

Tverrfaglig samarbeidssystem i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har faste barne- og ungdomsfaglige møter, som er et tverrfaglig samarbeidssystem. Helsesykepleier fast representant i møtet sammen med skolen, PPK (pedagogisk psykologisk kontor) og barnevernet. Her kan det drøftes små eller store bekymringer om eller rundt barnet. Foreldre, helsesykepleier og skolen kan ta initiativ til slike møter.  
 

Taushetsplikt 

Helsesykepleier og annet helsepersonell er underlagt helsepersonelloven, og er bundet av taushetsplikt.  
 

Program for skolehelsetjenesten 

8. trinn: 
Individuell samtale hvor hensikten er å kartlegge elevens helse og trivsel. Individuelle oppfølgingssamtaler etter ønske og behov.  
Tilbud om måling av høyde og vekt og sjekk av scoliose, etter anbefalinger fra Helsedirektoratet.   
Klasseundervisning om bildedeling/nettvett. "Delbart" utviklet av politiet.

9. trinn: 
Individuelle samtaler. Undervisning om samliv og seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer.  

10. trinn: 
Individuelle samtaler. Vaksinering Boostrix Polio (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).  
    

Skolehelsetjenesten gir også tilbud om påfyll av vaksiner som er mangelfull, etter anbefalt vaksinasjonsprogram. For mer informasjon om nasjonalt vaksinasjonsprogram, se folkehelseinstituttet