Visjon og pedagogisk plattform

Oppdatert desember 2015

Pedagogisk plattform:

Skolens plattform bygger på Læreplanens generelle del samt Læringsplakaten.

 

Løkenåsen skole er en utviklingsorientert skole som:

  • gir elevene høy faglig og sosial kompetanse
  • legger vekt på tilpasset opplæring og likeverd
  • har et læringsmiljø som tar hensyn til elevenes ulike verdier, bakgrunn og interesser,
  • fremmer elevenes forståelse for ulikhetene i samfunnet
  • stimulerer elevenes fantasi, kreativitet og nysgjerrighet
  • styrker elevmedvirkningen både faglig, sosialt og formelt
  • har tydelige voksne som samarbeider om å skape en god og trygg skole
  • bygger på skole/hjemsamarbeid gjennom informasjon og dialog

Vedtatt oktober 2008