Maler

Maler
Mal Brukes til
Interessentanalyse (XLSX, 30 kB) Få oversikt over hvem det er viktig å ha med i medvirkningen.
Planlegge medvirkningsmøte (DOCX, 43 kB) Tydeliggjøre formål, hvordan aktiviteten bør gjennomføres og hvilke personer og ressurser det er behov for
Sjekkliste (DOCX, 44 kB) Huske små og store gjøremål for å sikre god gjennomføring
Kjøreplan (XLSX, 22 kB) Planlegge tid, tydeliggjøre roller og ansvar
Evaluering møter (DOCX, 94 kB) Få tilbakemelding slik at neste møte blir enda bedre
Medvirkningsrapport (DOCX, 2 MB) Gi oversikt over hva som er gjort. Gir nødvendig info til deltakere og beslutningstakere.