Nettstedskart

Klubben barnehage

Klubben barnehage ligger ved Rolvsrud stadion med kort vei til både natur og kultur i bygda. Barnehagen har en stor avdeling med plass til 22 barn i alderen 1-6 år, hvor 4 plasser er for barn under 3 år.  Barnehagen ligger i underetasjen på Klubbhuset på Rolvsrud stadion og har god mulighet til å bruke lekeplass og fotballbanene på idrettsbanen. Barnehagen har også kort vei til nærskogen, Skårer Gård og andre møteplasser for kultur og aktivitet i bygda.

 

Barnehagen har et personale som opplever det givende og utviklende å jobbe i et flerkulturelt miljø hvor vi møter familier med ulik kulturell bakgrunn. Vi er opptatt av å gi barn i alle aldre og med ulik bakgrunn meningsfulle felles opplevelser og utvikling gjennom lek og samarbeid.

 

 I Klubben tar vi imot studenter fra videregående skoler og Høgskoler. Dette gir oss økt bevissthet og fagkompetanse. Dette preger arbeidet i barnehagen på en positiv måte. Barnehagen samarbeider godt med Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog, og er tidligere kåret til årets samarbeidspartner. Å samarbeide på tvers av kommunens tjenester gir både barn og voksne et godt verdigrunnlag og toleranse for ulikheter når vi blir kjent med så mange flotte mennesker på tvers av språk og kulturer. Vår hverdag i barnehagen preges av glede, humor og gode opplevelser som gir barna et positivt læringsmiljø og mulighet til å knytte gode vennskapsbånd.

 

 Klubben samarbeider tett med Solheim barnehage som ligger nedenfor på Skårersletta. Vi samarbeider mye på tvers av barnehagene på alle områder, både med pedagogiske aktiviteter og organisering av dagen. Dette opplever vi som svært positivt og til glede for både barn og voksne.  Klubben har en unik mulighet til å være en del av et større fellesskap sammen med Solheim, men er for det meste en liten enhet med stor mulighet til å styre innholdet i egen hverdag.