Planleggingsdager for kommunale barnehager

2021/2022

  • 16. august 2021
  • 13.september 2021
  • 03. januar 2022
  • 19. april 2022
  • 10. juni 2022

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2021/2022 (PDF, 72 kB)