Vår visjon

Læring – Mestring – Glede og Gode minner

 

Vi i Fjellsrud barnehage skal møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal sikre at barna får ta del i og medvirke i sin egen hverdag

 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement igjennom lek – alene og sammen med andre.