Barnevern og familievern

Her finner du informasjon om blant annet barne- og familievern og overgrep.

Leder av barnevernet er Arnfinn Heimstad.

E-post kan sendes til barnevernets postmottak

barnevern@lorenskog.kommune.no

Barnevern - Klikk for stort bilde

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Foreldre kan ha behov for hjelp med barn og barneoppdragelse i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet kan her komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Ønsker du kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe vakttelefonen 954 43 513 på dagtid,  kvelder og helger kan du kontakte Barnevernvakten Romerike politidistrikt. Barnevernvakten er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm tlf 64 84 25 75.

Vil du lese mer om barnevernet se barnevernet.no.

 

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Lørenskog

Åpent 08.00 - 15.00

Tvangsekteskap

Barne- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for å koordinere arbeidet mot tvangsekteskap. 
Røde Kors har en egen informasjonstelefon om tvangsekteskap som er etablert på oppdrag fra barne- og likestillingsdepartementet. Det er aktuelt å ringe telefonen Hvis du vil vite hvor du kan henvende deg for å få hjelp til å unngå et tvangsekteskap, og hvordan man kan hjelpe mennesker som allerede befinner seg i et ekteskap basert på tvang, kan du ringe dette nummeret: 815 55 201

Fant du det du lette etter?