Barnevern og familievern

Her finner du informasjon om blant annet barne- og familievern og overgrep.

Kontaktinformasjon barnevernet

Ønsker du kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe oss på vår servicetelefon: 954 43 513. Åpningstiden er 08.00-1500.

Etter kl.1500 kontakter du Romerike barnevernvakt, se info under.

E-post kan sendes til barnevernets postmottak: barnevern@lorenskog.kommune.no 
Besøksadressen er Solheimveien 112, Lørenskog.

Post kan sendes til barnevernets postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Barnevernsjef er Cecilie Fremo Bergkvam

 

Kontaktinformasjon barnevernvakten

Barnevernvakten Romerike politidistrikt er tilgjengelige hele døgnet, og er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm. 
Barnevernvakten har telefonnummer: 64 99 32 70

Klikk for stort bilde

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Foreldre kan ha behov for hjelp med barn og barneoppdragelse i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet kan her komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Ønsker du kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe vakttelefonen 954 43 513 på dagtid. På kvelder og i helgen kan du kontakte Barnevernvakten Romerike politidistrikt. Barnevernvakten er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm og har tlf 64 99 32 70

Vil du lese mer om barnevernet se barnevernet.no.

Melde fra til barnevernet 

Bekymringsmeldinger til barnevernet kan være henvendelse fra foreldre, privatpersoner, private eller offentlige instanser.

Offentlig ansatte plikter å melde fra til barnevernet ved bekymring for et barn.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, eller har store utfordringer i livet sitt bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymring kan være viktig for barnet eller ungdommen skal få nok og riktig hjelp. Du trenger ikke være sikker. Men, har du en magefølelse på at barnet/ungdommen ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp og hvilken hjelp barnet/ungdommen skal få.

Slik melder du fra 

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dette finnes i to versjoner, et for privatpersoner og et for offentlig ansatte og fagperson med meldeplikt.

Det digitale skjemaet krever at du oppgir navnet ditt. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.  

Postadressen vår er:

Barneverntjenesten
Postboks 304
1471 Lørenskog

Barnevernvakten

Barnevernvakten på Romerike er alltid åpen. Ring oss på 64 99 32 70 eller 116 111 - Klikk for stort bildeBarnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, ungdom og deres pårørende i akutt krise og yter akutthjelp ved husbråk, innbringelse eller andre kriser i hjemmet.

Videre er barnevernvakten en del av den kommunale barneverntjenesten som skal dekke barnevernoppgaver av akutt karakter, først og fremst på de tider da barneverntjenesten i kommunene er stengt.

Kontaktinformasjon til barnevernvakten

Les mer om barnevernvakten

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 til 08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Mer informasjon

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Lørenskog

Åpent 08.00 - 15.30 (telefontid mellom 8.00-11.30 og 12.00-14.30)

Tvangsekteskap

Barne- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for å koordinere arbeidet mot tvangsekteskap. 
Røde Kors har en egen informasjonstelefon om tvangsekteskap som er etablert på oppdrag fra barne- og likestillingsdepartementet. Det er aktuelt å ringe telefonen Hvis du vil vite hvor du kan henvende deg for å få hjelp til å unngå et tvangsekteskap, og hvordan man kan hjelpe mennesker som allerede befinner seg i et ekteskap basert på tvang, kan du ringe dette nummeret: 815 55 201