Utenlandske søkere og utenlandsk utdanning

I Lørenskog bor det mennesker fra 138 ulike land, mange med bakgrunn, utdanning og kompetanse vi ønsker å dra nytte av. For oss er det viktig å speile mangfoldet vi har, og derfor ønsker vi også søkere fra alle land velkommen.

Det er likevel noen krav som må være oppfylt før du sender en søknad. Disse kravene kan du lese mer om her: Generell godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

Søkere som har tatt utdanning i utlandet, må fra 01.01.2023 fremlegge generell godkjennelse fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) (eller fra NOKUT frem til 31.12.2022). HK-dir vurderer utdanningen fra utlandet. Utdanningen blir vurder opp mot den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller PhD.  

Dette gjelder blant annet ved:  

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat (forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat § 3)  

godkjenning av personer med utdannings og praksis fra andre land før tilsetting som lærere i grunnopplæringen (forskrift til opplæringsloven §§ 14-6 og 14-7)  

generell godkjenninger av utenlandsk høyere utdanning (studiekvalitetsforskriften § 6-1) 

Krav til søknader 

Vi stiller følgende krav til søknader: 

Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk. 

Søknaden må skrives på norsk. 

Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk, og må være rett kopi. 

Du må fremlegge generell godkjenning på utenlandsk utdanning fra HK-dir (NOKUT før 1. januar 2023).

Januar 2020 overtok NOKUT også ansvaret for godkjenning av lærere, styrere og pedagogiske ledere med utdanning fra utlandet. 

Hvis stillingen krever at du søker på godkjenning/autorisasjon, så må du fremlegge denne godkjenningen. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning.

Du må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse. 

Om oppholdstillatelse for arbeid 

Hvis du er statsborger av et nordisk land (Sverige, Danmark, Island eller Finland), har du automatisk oppholdstillatelse. 

Hvis du har statsborgerskap i et EU/EØS-land, trenger du ikke å søke om oppholdstillatelse. Du må likevel registrere deg hos politiet dersom du ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder. 

Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS-området, må du ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer avhengig av type stilling eller yrke. 

Les mer om oppholdstillatelse på utlendingsdirektoratet hjemmesider