Pris og redusert betaling

Fra 1. august 2022 er makspris per måned kroner 3 050,-. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris. Kostnader til mat kommer i tillegg, se den enkelte barnehages hjemmeside. 

Barnehagefaktura har forfall den 20. hver måned. På kommunens nettside finnes funksjonen Min side. Her får du enkel og sikker tilgang til flere kommunale og statlige tjenester, og her finnes blant annet oversikt over betalte og ubetalte fakturaer.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 559 167 per år kan søke om redusert pris. For å kunne søke redusert foreldrebetaling må du ha barnehageplass i Lørenskog. Har du det, kan du logge inn her og søke: https://www.vigilo.no/lorenskog. Du må søke om redusert pris og gratis kjernetid hvert år. Det gjør du i samme søknad.

Søknad sendes innen 05. i hver måned. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Siste skattemelding må legges ved søknaden. 

Søskenmoderasjon

Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % reduksjon for tredje barn og eventuelt flere barn.

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, som bor i familier med lav bruttoinntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner.