Pris og redusert betaling

Fra 1. januar 2023 er makspris per måned kroner 3 000,-. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris. Kostnader til mat kommer i tillegg, se den enkelte barnehages hjemmeside. 

Barnehagefaktura har forfall den 20. hver måned. På kommunens nettside finnes funksjonen: Min side. Her får du enkel og sikker tilgang til flere kommunale og statlige tjenester, og her finnes blant annet oversikt over betalte og ubetalte fakturaer.

Redusert foreldrebetaling

Lørenskog kommune ønsker å gjøre søknadsprosessen om redusert pris for barnehage enklere, og automatiserer vurdering om redusert pris for barnehage for husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kroner 550 000. 

Søskenmoderasjon gis automatisk uavhengig av redusert foreldrebetaling og du trenger ikke å søke om dette.

Har du søkt barnehageplass etter 1. januar 2024, og i barnehagesøknaden gitt samtykke til at Lørenskog kommune kan sjekke din inntekt med Skatteetaten, blir du automatisk sjekket. Den automatiske sjekken vil gjøres årlig, så lenge du har barn i barnehage eller SFO.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller be om at det gjøres en vurdering av en saksbehandler, kan du kontakte oss på postmottak@lorenskog.kommune.no eller ringe oss på 67 93 40 00.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens inntekt, begrenset opp til maksimalprisen, for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt, skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg. Redusert pris i barnehagene i Lørenskog gjelder kun for barn som er folkeregistrert i Lørenskog.

Vurdering om redusert pris gjøres basert på siste års skattemelding. Dersom din inntekt eller livssituasjon er varig endret siden siste års skattemelding, kan du selv sende inn en søknad med dokumentasjon på dette ved å bruke lenken under.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling her

Om søskenmoderasjon

Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. For barn nummer to får du 30 % moderasjon. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, som bor i familier med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner.