Kontaktinformasjon Lørenskog kommune

Kontaktinformasjon Rådhuset/sentralbord
informasjon - Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog
Besøksadresse:
Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Åpningstid: 8 - 16
(8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Org. nr.: 842 566 142

Kontonummer 8601.69.92927
uten KID nummer

Kontonummer 8601.35.82485
med KID nummer

 

telefon - Klikk for stort bilde 67 93 40 00
faks - Klikk for stort bilde 67 98 98 03
e-post - Klikk for stort bilde postmottak@lorenskog.kommune.no
Facebook - Klikk for stort bilde facebook.com/lorenskogkommune
Filemail logo - Klikk for stort bilde Last opp store filer til kommunen
 
  Organisasjonskart

 

Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

 

Nødtelefoner
Nødtelefoner
EtatNødtelefonKontakttelefon
Brann11067 91 04 00
Politi11202800
Ambulanse11322 93 22 20
Vakttelefoner
Vakttelefoner
NavnTelefonnr
Ahus02900
Legevakt - allmenn116 117
Legevakt - kirurgisk67 96 61 00
Vakttelefon - brøyting/strøing917 87 888
Veilys - melde feilhttp://www.anleggselektro.no/feilmeldinger
Vakttelefon - vann og avløp977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt913 01 189
Kontaktinformasjon Lørenskog kommune
Kontaktinformasjon Lørenskog kommune
NavnTelefonnummerMobiltelefonEpost

Ordfører

Ragnhild Bergheim67 93 40 01rbe@lorenskog.kommune.no

Administrasjon

Ragnar Christoffersen, rådmann67 93 40 04916 65 391ragchr@lorenskog.kommune.no

Kommunestyrets sekretariat
Anne Svanstrøm,
formannskapssekretær
67 93 40 02asn@lorenskog.kommune.no

Organisasjonsavdelingen
Jan-Bendix Byhring,
organisasjonsdirektør
67 93 40 07975 73 028jby@lorenskog.kommune.no

Teknologiavdelingen
Sidsel Nordhagen,
teknologidirektør
67 93 40 11909 31 475sidnor@lorenskog.kommune.no
Gard Haglund,
kommunikasjonssjef
67 93 40 10952 15 871ghu@lorenskog.kommune.no

Økonomiavdelingen
Grete Olsen Østereng,
økonomidirektør
67 93 40 36913 07 277greost@lorenskog.kommune.no

Susanne Kristoffersen,
kommunekasserer
67 93 40 49sks@lorenskog.kommune.no

Teknisk sektor

Knut Edvard Helland, kommunaldirektør 67 93 41 30415 23 916knuhel@lorenskog.kommune.no

Edina Midzic,
virksomhetsleder regulering, byggesak
og geodata
67 93 42 71emi@lorenskog.kommune.no
Geodataseksjon
Elisabeth Bråthen, avdelingsleder67 93 42 65ean@lorenskog.kommune.no

Byggesaksseksjon
67 93 42 77

Reguleringsseksjon
Ivar Vestervik, avdelingsleder67 93 42 73ivs@lorenskog.kommune.no

Kommunalteknikk
Ekspedisjon67 93 42 00teknisk@lorenskog.kommune.no

Inger Solberg,
kommunalteknisk sjef
67 93 42 26996 27 512iso@lorenskog.kommune.no

Helse- og omsorgssektoren

Ekspedisjon67 93 40 00

Gry Røste, kommunaldirektør67 20 17 01468 36 064gryros@lorenskog.kommune.no

Heidi Lindstad Næss,
sjef rustjenesten
67 93 43 52913 40 542hns@lorenskog.kommune.no

Kultursektoren

Ekspedisjon67 93 40 00

Nina Kongtorp, kommunaldirektør67 93 40 78468 21 378ninkon@lorenskog.kommune.no

Magne Kjensli,
virksomhetsleder
idrett og friluftsliv
67 93 44 57mkj@lorenskog.kommune.no

Mildrid Solholm,
virksomhetsleder kultur og fritid
67 93 44 60mso@lorenskog.kommune.no

Berit Bjørklid, biblioteksjef67 93 44 03bbk@lorenskog.kommune.no

Steinar Tveiten, kinosjef67 93 44 21stv@lorenskog.kommune.no

Ola Beskow, kulturhussjef67 93 44 56922 19 250obe@lorenskog.kommune.no

Torunn Mikkelsen,
virksomhetsleder tolketjenesten
67 93 44 88tme@lorenskog.kommune.no

Oppvekst- og
utdanningssektoren


Dagfinn Cock, kommunaldirektør67 93 41 63917 97 860dco@lorenskog.kommune.no

Camilla Mathiassen,
grunnskolesjef
67 93 41 52938 01 692cma@lorenskog.kommune.no

Signy Fredriksen, barnehagesjef67 93 41 62sfr@lorenskog.kommune.no

Arnfinn Heimstad, barnevernsjef67 93 43 13957 61 803ahi@lorenskog.kommune.no

Anne-May Thompson,
leder bosetting/ inkluderingstj.
67 93 43 48atm@lorenskog.kommune.no

Petter Marmont Kristiansen, leder Rasta opplæringssenter67 91 35 22rpk@lorenskog.kommune.no

Åpne data:
Kontaktinformasjonen er også lagt ut som åpne data i csv-format (semikolonseparert fil) og kan lastes ned  her (CSV, 3 kB). CSV er et generelt format som gjør dataene tilgjengelige uavhengig av teknologisk plattform.

Datasettet er gjort tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0. Lisensteksten kan du lese her

Fant du det du lette etter?