Kontaktinformasjon Lørenskog kommune

Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på internett.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Les hvordan du sender sensitiv eller taushetbelagt informasjon til kommunen

Kontaktinformasjon rådhuset/ kommunens sentralbord

Kontaktinformasjon rådhuset/sentralbord
Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog
Besøksadresse:
Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Åpningstid: 8 - 16
(8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Org. nr.: 842 566 142

Kontonummer 8601.69.92927
uten KID nummer

Kontonummer 8601.35.82485
med KID nummer

Epostadresse faktura: fakturapost@lorenskog.kommune.no

Her finner du mer informasjon om faktura for innbyggere
og for næringsdrivende.

Klikk for stort bilde 67 93 40 00
   
Klikk for stort bilde postmottak@lorenskog.kommune.no
Klikk for stort bilde facebook.com/lorenskogkommune
Klikk for stort bilde Last opp store filer til kommunen
 
  Organisasjonskart

Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

 

Vakttelefoner vakttelefoner, lege, sykehus
Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt 913 01 189

 

Ordfører
Ordfører
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ordfører Ragnhild Bergheim 67 93 40 01 406 21 036 rbe@lorenskog.kommune.no

 

Administrasjon
Administrasjon
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Rådmann Ragnar Christoffersen 916 65 391 ragchr@lorenskog.kommune.no
Formannskapskontoret Ingunn Andersen 920 69 560 iad@lorenskog.kommune.no
Formannskapskontoret Kristin Jullum 959 74 092 kju@lorenskog.kommune.no
Organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring 975 73 028 jby@lorenskog.kommune.no
Teknologidirektør Sidsel Nordhagen 909 31 475 sidnor@lorenskog.kommune.no
Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik 928 20 658 bettho@lorenskog.kommune.no
Økonomidirektør Grete Olsen 913 07 277 greost@lorenskog.kommune.no
Kemner Susanne Kristoffersen 922 84 268 sks@lorenskog.kommune.no
Strategi og samfunnsutvikling Oversikt over seksjonen for strategi og samfunnsutvikling
Strategi og samfunnsutvikling
Stilling Navn Telefon Mobiltelefon Epost
Direktør Else Pran 90 06 09 38 else.pran@lorenskog.kommune.no
Teknisk sektor
Teknisk sektor
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Kommunaldirektør Knut Edvard Helland 415 23 916 knuhel@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata Edina Midzic 480 68 871 emi@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder geodataseksjonen Elisabeth Bråthen 902 05 355 ean@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder byggesaksseksjonen Na Stephansen 476 99 306 na.stephansen@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder reguleringsseksjonen Ivar Vestervik 916 80 357 ivs@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknikk Ekspedisjon 67 93 42 00 teknisk@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknisk sjef Inger Solberg 67 93 42 26 996 27 512 iso@lorenskog.kommune.no

 

Helse- og omsorgssektoren
Helse- og omsorgssektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Sjef rustjenesten Heidi Lindstad Næss 913 40 542 hns@lorenskog.kommune.no
Lørenskog sykehjem Ekspedisjon 67 91 59 50 lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no
Rolvsrudhjemmet Ekspedisjon 67 91 63 00
Virksomhetsleder sykehjemmene Arnfinn Gisleberg 907 94 091 agi@lorenskog.kommune.no

 

Kultursektoren
Kultursektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Rakel Rauntun 958 64 686 rakrau@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder kulturproduksjon Merete Rustand Solli 918 80 008 mesoll@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder bibliotek, frivillighet, tolketjeneste Toini Kristensen 907 63 632 toikri@lorenskog.kommune.no
Rektor Lørenskog musikk- og kulturskole Finn Evensen 67 20 16 62 906 83 388 fev@lorenskog.kommune.no
Biblioteksjef Mette Rysjedal metrys@lorenskog.kommune.no
Kinosjef Steinar Tveiten 414 56 430 stv@lorenskog.kommune.no
Leder tolketjenesten Katrine Amundsen 400 21 169 katamu@lorenskog.kommune.no
Oppvekst- og utdanningssektoren
Oppvekst- og utdanningssektoren
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Kommunaldirektør Dagfinn Cock 917 97 860 dco@lorenskog.kommune.no
Grunnskolesjef Camilla Mathiassen 938 01 692 cma@lorenskog.kommune.no
Barnehagesjef Signy Fredriksen 412 10 102 sfr@lorenskog.kommune.no
Barnevernsjef Cecilia Fremo Bergkvam 481 42 772 cecber@lorenskog.kommune.no
Leder bosetting/inkluderingstj. Anne-May Thompson 476 09 137 atm@lorenskog.kommune.no
Leder Lørenskog voksenopplæring Einar Landmark 41 21 45 07 einlan@lorenskog.kommune.no