Kontaktinformasjon Lørenskog kommune

Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på internett.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Les hvordan du sender sensitiv eller taushetbelagt informasjon til kommunen

Kontaktinformasjon rådhuset/ kommunens sentralbord

Kontaktinformasjon rådhuset/sentralbord
 

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog
Besøksadresse:
Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Åpningstid: 8 - 16
(8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Org. nr.: 842 566 142

Ny bankkonto 3207.32.38977 (tidligere 8601.69.92927) uten KID nummer

Ny bankkonto 3207.32.38942 (tidligere 8601.35.82485) med KID nummer

Epostadresse faktura: fakturapost@lorenskog.kommune.no

Her finner du mer informasjon om faktura for innbyggere
og for næringsdrivende.

Klikk for stort bilde 67 93 40 00
   
Klikk for stort bilde postmottak@lorenskog.kommune.no
Klikk for stort bilde facebook.com/lorenskogkommune
Klikk for stort bilde Last opp store filer til kommunen
 
  Organisasjonskart

Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

 

Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt 913 01 189

 

Ordfører
Ordfører
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Ordfører Ragnhild Bergheim 406 21 036 rbe@lorenskog.kommune.no

 

Administrasjon
Administrasjon
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Kommunedirektør Ragnar Christoffersen 916 65 391 ragchr@lorenskog.kommune.no
Politisk sekretariat Iréne Støa 473 37 333 politikk@lorenskog.kommune.no / iresto@lorenskog.kommune.no
Direktør Styring og virksomhetsutvikling Sidsel Nordhagen 909 31 475 sidnor@lorenskog.kommune.no
Seksjon for organisasjon Marianne Sætra 918 07 878 masatr@lorenskog.kommune.no
Kommunikasjonssjef/pressekontakt Bettina Thorvik 928 20 658 bettho@lorenskog.kommune.no
Økonomi og virksomhetsstyring Idar Simonsen 911 78 544 isi@lorenskog.kommune.no
Seksjon for Service Jørn Mathisen 977 22 980 jma@lorenskog.kommune.no
Kemner Susanne Kristoffersen 922 84 268 sks@lorenskog.kommune.no
Kommuneadvokat Hans Tore Hoff 920 19 253 hanhof1@lorenskog.kommune.no

 

Strategi og samfunnsutvikling
Strategi og samfunnsutvikling
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Else Pran 90 06 09 38 else.pran@lorenskog.kommune.no

 

Teknisk sektor
Teknisk sektor
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Knut Edvard Helland 415 23 916 knuhel@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata Edina Midzic 480 68 871 emi@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder geodataseksjonen Elisabeth Bråthen 902 05 355 ean@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder byggesaksseksjonen Na Stephansen 476 99 306 na.stephansen@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder reguleringsseksjonen Ivar Vestervik 916 80 357 ivs@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknikk Ekspedisjon teknisk@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknisk sjef Inger Solberg 996 27 512 iso@lorenskog.kommune.no

 

Helse- og omsorgssektoren
Helse- og omsorgssektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Direktør Gry Røste 468 36 064 gryros@lorenskog.kommune.no
Sjef rustjenesten Heidi Lindstad Næss 913 40 542 hns@lorenskog.kommune.no
Lørenskog sykehjem Ekspedisjon 67 91 59 50 lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no
Rolvsrudhjemmet Ekspedisjon 67 91 63 00
Virksomhetsleder sykehjemmene Arnfinn Gisleberg 907 94 091 agi@lorenskog.kommune.no

 

Kultursektoren
Kultursektoren
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Nina Kongtorp 468 21 378 ninkon@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Rakel Rauntun 958 64 686 rakrau@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder kulturproduksjon Merete Rustand Solli 918 80 008 mesoll@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder bibliotek, frivillighet, tolketjeneste Toini Kristensen 907 93 632 toikri@lorenskog.kommune.no
Rektor Lørenskog musikk- og kulturskole Finn Evensen 906 83 388 fev@lorenskog.kommune.no
Biblioteksjef Mette Rysjedal 905 24 386 metrys@lorenskog.kommune.no
Kinosjef Steinar Tveiten 414 56 430 stv@lorenskog.kommune.no
Leder tolketjenesten Katrine Amundsen 400 21 169 katamu@lorenskog.kommune.no

 

Oppvekst- og utdanningssektoren
Oppvekst- og utdanningssektoren
Stilling Navn Mobiltelefon Epost
Direktør Dagfinn Cock 917 97 860 dco@lorenskog.kommune.no
Grunnskolesjef Camilla Mathiassen 938 01 692 cma@lorenskog.kommune.no
Barnehagesjef Signy Fredriksen 412 10 102 sfr@lorenskog.kommune.no
Barnevernsjef Cecilia Fremo Bergkvam 481 42 772 cecber@lorenskog.kommune.no
virksomhetsleder for Flykting- og innvandrertjenesten Anne-May Thompson 476 09 137 atm@lorenskog.kommune.no
Leder Lørenskog voksenopplæring Einar Landmark 41 21 45 07 einlan@lorenskog.kommune.no