Kontaktinformasjon Lørenskog kommune

Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på internett.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Les hvordan du sender sensitiv eller taushetbelagt informasjon til kommunen

Kontaktinformasjon rådhuset/sentralbord

Kontaktinformasjon Rådhuset/sentralbord
informasjon - Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog
Besøksadresse:
Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Åpningstid: 8 - 16
(8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Org. nr.: 842 566 142

Kontonummer 8601.69.92927
uten KID nummer

Kontonummer 8601.35.82485
med KID nummer

Epostadresse faktura: fakturapost@lorenskog.kommune.no
 

telefon - Klikk for stort bilde 67 93 40 00
   
e-post - Klikk for stort bilde postmottak@lorenskog.kommune.no
Facebook - Klikk for stort bilde facebook.com/lorenskogkommune
Filemail logo - Klikk for stort bilde Last opp store filer til kommunen
 
  Organisasjonskart

Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

 

Nødtelefoner Viktige nummer hvis uhellet skulle være ute.
Etat Nødtelefon Kontakttelefon
Brann 110 67 91 04 00
Politi 112 02800
Ambulanse 113 22 93 22 20

 

Vakttelefoner vakttelefoner, lege, sykehus
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Veilys - melde feil 32 82 09 00 http://www.anleggselektro.no/feilmeldinger/
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt 913 01 189

 

Ordfører Kontaktinformasjon for ordføreren i Lørenskog kommune
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ordfører Ragnhild Bergheim 67 93 40 01 rbe@lorenskog.kommune.no

 

Administrasjon
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Rådmann Ragnar Christoffersen 67 93 40 04 916 65 391 ragchr@lorenskog.kommune.no
Formannskapssekretær Anne Svanstrøm 67 93 40 02 asn@lorenskog.kommune.no
Organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring 67 93 40 07 975 73 028 jby@lorenskog.kommune.no
Teknologidirektør Sidsel Nordhagen 67 93 40 11 909 31 475 sidnor@lorenskog.kommune.no
Kommunikasjonssjef Gard Haglund 67 93 40 10 952 15 871 ghu@lorenskog.kommune.no
Økonomidirektør Grete Olsen Østereng 67 93 40 36 913 07 277 greost@lorenskog.kommune.no
Kemner Susanne Kristoffersen 67 93 40 40 922 84 268 sks@lorenskog.kommune.no
Strategi og samfunnsutvikling Oversikt over seksjonen for strategi og samfunnsutvikling
Stilling Navn Telefon Mobiltelefon Epost
Direktør Else Pran 90 06 09 38 else.pran@lorenskog.kommune.no
Teknisk sektor Kontaktinformasjon for teknisk sektor i Lørenskog kommune
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Kommunaldirektør Knut Edvard Helland 67 93 41 30 415 23 916 knuhel@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder regulering, byggesak
og geodata
Edina Midzic 67 93 42 71 emi@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder geodataseksjonen Elisabeth Bråthen 67 93 42 65 ean@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder byggesaksseksjonen Na Stephansen 920 68 609 na.stephansen@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder reguleringsseksjonen Ivar Vestervik 67 93 42 73 ivs@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknikk Ekspedisjon 67 93 42 00 teknisk@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknisk sjef Inger Solberg 67 93 42 26 996 27 512 iso@lorenskog.kommune.no

 

Helse- og omsorgssektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ekspedisjon 67 93 40 00
Kommunaldirektør Gry Røste 67 20 17 01 468 36 064 gryros@lorenskog.kommune.no
Sjef rustjenesten Heidi Lindstad Næss 913 40 542 hns@lorenskog.kommune.no
Lørenskog sykehjem Ekspedisjon 67 91 59 50 lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no
Rolvsrudhjemmet Ekspedisjon 67 91 63 00
Virksomhetsleder sykehjemmene Arnfinn Gisleberg 67 91 59 99 907 94 091 agi@lorenskog.kommune.no

 

Kultursektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ekspedisjon 67 93 40 00
Kommunaldirektør Nina Kongtorp 67 93 40 78 468 21 378 ninkon@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv Rakel Rauntun 958 64 686 rakrau@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder kulturproduksjon Merete Rustand Solli 918 80 008 mesoll@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder kultur og fritid Mildrid Solholm 67 93 44 60 mso@lorenskog.kommune.no
Kinosjef Steinar Tveiten 67 93 44 21 414 56 430 stv@lorenskog.kommune.no
Biblioteksjef Mette Rysjedal 67 93 44 03 metrys@lorenskog.kommune.no
Konstituert leder tolketjenesten Mahnaz Akbari 67 93 44 83 mab@lorenskog.kommune.no
Oppvekst- og utdanningssektoren Kontaktinformasjon for oppvekst- og utdanningssektoren i Lørenskog kommune
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Kommunaldirektør Dagfinn Cock 67 93 41 63 917 97 860 dco@lorenskog.kommune.no
Grunnskolesjef Camilla Mathiassen 67 93 41 52 938 01 692 cma@lorenskog.kommune.no
Barnehagesjef Signy Fredriksen 67 93 41 62 sfr@lorenskog.kommune.no
Barnevernsjef Cecilia Fremo Bergkvam 481 42 772 cecber@lorenskog.kommune.no
Leder bosetting/inkluderingstj. Anne-May Thompson 67 93 43 48 atm@lorenskog.kommune.no
Leder Rasta opplæringssenter Einar Landmark 67 91 35 22 41 21 45 07 einlan@lorenskog.kommune.no
Fant du det du lette etter?