Kontaktinformasjon Lørenskog kommune

Kontaktinformasjon Rådhuset/sentralbord
informasjon - Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog
Besøksadresse:
Hasselveien 6, Lørenskog (se kart)

Åpningstid: 8 - 16
(8 - 15 i perioden 10. mai - 3. oktober)

Org. nr.: 842 566 142

Kontonummer 8601.69.92927
uten KID nummer

Kontonummer 8601.35.82485
med KID nummer

Epostadresse faktura: fakturapost@lorenskog.kommune.no
 

telefon - Klikk for stort bilde 67 93 40 00
   
e-post - Klikk for stort bilde postmottak@lorenskog.kommune.no
Facebook - Klikk for stort bilde facebook.com/lorenskogkommune
Filemail logo - Klikk for stort bilde Last opp store filer til kommunen
 
  Organisasjonskart

Vakttelefoner og kontaktinformasjon til ledere og tjenester i Lørenskog kommune.

 

Nødtelefoner
Etat Nødtelefon Kontakttelefon
Brann 110 67 91 04 00
Politi 112 02800
Ambulanse 113 22 93 22 20

 

Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Veilys - melde feil 32 82 09 00 http://www.anleggselektro.no/feilmeldinger/
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt 913 01 189

 

Ordfører
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ordfører Ragnhild Bergheim 67 93 40 01 rbe@lorenskog.kommune.no

 

Administrasjon
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Rådmann Ragnar Christoffersen 67 93 40 04 916 65 391 ragchr@lorenskog.kommune.no
Formannskapssekretær Anne Svanstrøm 67 93 40 02 asn@lorenskog.kommune.no
Organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring 67 93 40 07 975 73 028 jby@lorenskog.kommune.no
Teknologidirektør Sidsel Nordhagen 67 93 40 11 909 31 475 sidnor@lorenskog.kommune.no
Kommunikasjonssjef Gard Haglund 67 93 40 10 952 15 871 ghu@lorenskog.kommune.no
Økonomidirektør Grete Olsen Østereng 67 93 40 36 913 07 277 greost@lorenskog.kommune.no
Kommunekasserer Susanne Kristoffersen 67 93 40 49 sks@lorenskog.kommune.no
Strategi og samfunnsutvikling
Stilling Navn Telefon Mobiltelefon Epost
Direktør Else Pran 90 06 09 38 else.pran@lorenskog.kommune.no
Teknisk sektor
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Kommunaldirektør Knut Edvard Helland 67 93 41 30 415 23 916 knuhel@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder regulering, byggesak
og geodata
Edina Midzic 67 93 42 71 emi@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder geodataseksjonen Elisabeth Bråthen 67 93 42 65 ean@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder byggesaksseksjonen Brit Johanne Søvde 67 93 42 77 brisov@lorenskog.kommune.no
Avdelingsleder reguleringsseksjonen Ivar Vestervik 67 93 42 73 ivs@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknikk Ekspedisjon 67 93 42 00 teknisk@lorenskog.kommune.no
Kommunalteknisk sjef Inger Solberg 67 93 42 26 996 27 512 iso@lorenskog.kommune.no

 

Helse- og omsorgssektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ekspedisjon 67 93 40 00
Kommunaldirektør Gry Røste 67 20 17 01 468 36 064 gryros@lorenskog.kommune.no
Sjef rustjenesten Heidi Lindstad Næss 67 93 43 52 913 40 542 hns@lorenskog.kommune.no
Lørenskog sykehjem Ekspedisjon 67 91 59 50 lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no
Rolvsrudhjemmet Ekspedisjon 67 91 63 00
Virksomhetsleder sykehjemmene Arnfinn Gisleberg 67 91 59 99 907 94 091 agi@lorenskog.kommune.no

 

Kultursektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Ekspedisjon 67 93 40 00
Kommunaldirektør Nina Kongtorp 67 93 40 78 468 21 378 ninkon@lorenskog.kommune.no
Konstituert virksomhetsleder
idrett og friluftsliv
Arne Fiske 67 93 44 31 afi@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder kultur og fritid Mildrid Solholm 67 93 44 60 mso@lorenskog.kommune.no
Konstituert biblioteksjef Mette Rysjedal 67 93 44 03 metrys@lorenskog.kommune.no
Kinosjef Steinar Tveiten 67 93 44 21 stv@lorenskog.kommune.no
Kulturhussjef Ola Beskow 67 93 44 56 922 19 250 obe@lorenskog.kommune.no
Virksomhetsleder tolketjenesten Torunn Mikkelsen 67 93 44 88 tme@lorenskog.kommune.no

 

Oppvekst- og utdanningssektoren
Stilling Navn Telefonnummer Mobiltelefon Epost
Kommunaldirektør Dagfinn Cock 67 93 41 63 917 97 860 dco@lorenskog.kommune.no
Grunnskolesjef Camilla Mathiassen 67 93 41 52 938 01 692 cma@lorenskog.kommune.no
Barnehagesjef Signy Fredriksen 67 93 41 62 sfr@lorenskog.kommune.no
Barnevernsjef Arnfinn Heimstad 67 93 43 13 957 61 803 ahi@lorenskog.kommune.no
Leder bosetting/inkluderingstj. Anne-May Thompson 67 93 43 48 atm@lorenskog.kommune.no
Leder Rasta opplæringssenter Petter Marmont Kristiansen 67 91 35 22 rpk@lorenskog.kommune.no
Fant du det du lette etter?