Beredskapstelefoner

Her finner du beredskapstelefonene for Lørenskog kommune.

Beredskapstelefoner

Beredskapstelefoner
Navn Tittel Telefon
Ragnhild Bergheim Ordfører
406 21 036
Ernst-Modest Herdieckerhoff Varaordfører
928 42 835
Ragnar Christoffersen Kommunedirektør 916 65 391
Knut Edvard Helland Direktør
teknisk
415 23 916
Trude Hande Hjelset Fung. direktør
helse, omsorg og mestring
99 63 15 62
Vibeke Kristine Rørvik Direktør styring og virksomhetsutvikling 92 22 79 03
Børge Tomter Direktør
oppvekst og utdanning
48 18 52 28
Gard Haglund Fung. kommunikasjonssjef
95 21 58 71
Gaute Eriksen Gjein Fung. kommuneoverlege 94 01 76 42
Lise Kristine Ø. Haugen Beredskapskoordinator 46 81 97 96
Elisabeth Bråten Engen Politikontakt 951 93 935