Beredskapstelefoner

Her finner du beredskapstelefonene for Lørenskog kommune.

Beredskapstelefoner

Beredskapstelefoner
Navn Tittel Telefon
Amine Mabel Andresen Ordfører
412 55 015
Bjørnar Johannessen Varaordfører
906 18 850
Ragnar Christoffersen Kommunedirektør 916 65 391
Knut Edvard Helland Direktør
teknisk
415 23 916
Janne Sonerud Direktør
helse, omsorg og mestring
90 05 98 78
Vibeke Kristine Rørvik Direktør styring og virksomhetsutvikling 92 22 79 03
Børge Tomter Direktør
oppvekst og utdanning
48 18 52 28
Kristin Klokkervold Kommunikasjonssjef 91 89 99 76
Gaute Eriksen Gjein Fung. kommuneoverlege 94 01 76 42
Lise Kristine Ø. Haugen Beredskapskoordinator 46 81 97 96
Elisabeth Bråten Engen Politikontakt 951 93 935