Beredskapstelefoner

Her finner du beredskapstelefonene for Lørenskog kommune.

Beredskapstelefoner

Beredskapstelefoner
Navn Tittel Telefon
Ragnhild Bergheim Ordfører
406 21 036
Ernst-Modest Herdieckerhoff Varaordfører
928 42 835
Ragnar Christoffersen Kommunedirektør 916 65 391
Knut Edvard Helland Direktør
teknisk
415 23 916
Gry Røste Direktør
helse, omsorg og mestring
46 83 60 64
Sidsel Nordhagen Direktør styring og virksomhetsutvikling 909 31 475
Camilla Mathiassen Konst. direktør
oppvekst og utdanning
93 80 16 92
Bettina Thorvik Kommunikasjonssjef
928 20 658
Randi Mjøen Kommuneoverlege 902 79 674
Lise Kristine Ø. Haugen Beredskapskoordinator 46 81 97 96