Jodtabletter

Jodtabletter er hovedsakelig beregnet for barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Tablettene skal bare tas dersom det har skjedd en atomhendelse og nasjonale myndigheter har gitt beskjed om at du kan ta tabletten. Beskjed om når tabletten skal tas blir gitt gjennom pressemeldinger og pressekonferanser.

Offentlig beredskap

Lørenskog kommune har et beredskapslager av jodtabletter og har nok tabletter til å dele ut til alle gravide, ammende, og barn og ungdom under 18 år i kommunen. Kommunen har også et system som sikrer distribusjon av tabletter til målgruppene.

Privat beredskap

Det anbefales at familier kjøper inn Jodix til barn og unge under 18 år, gravide, ammende og husstandsmedlemmer under 40 år. Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter kjøpes reseptfritt på apoteket. Det er viktig å kjøpe riktig type tabletter, jodtablettene som er ment som kosttilskudd vil ikke hjelpe ved en atomhendelse. 

Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer over 40 år tar opp så lite jod i skjoldbruskkjertelen at det ikke er nødvendig med jodtabletter ved atomhendelser. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.

Jodtablettene er svært stabile som betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter gjennom mange år uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.

Ikke ta tabletter med mindre myndighetene ber om det

Det er viktig å ikke ta jodtabletter med mindre myndighetene har gått ut og anbefalt det. Hvis det blir nødvendig å ta tabletter vil du få beskjed om det i alle nyhetsmedier.

På grunn av den store geografiske avstanden til Ukraina er det en lav sannsynlighet for at et radioaktivt utslipp i Ukraina vil føre til at det blir nødvendig å ta jodtabletter her i Norge. Trusselvurderingen mot Norge er ikke endret, og hele befolkningen i Norge kan leve som normalt.

Hvor mange tabletter skal man ta?

Du finner informasjon om dosering av jodtabletter her. (Bla ned til Hvor mye skal man ta).

Mer informasjon

Riktig bruk av jodtabletter mot radioaktivt nedfall - Helsedirektoratet

Spørsmål og svar om jod