Tilfluktsrom

I Lørenskog har vi ett offentlig tilfluktsrom, som ligger på Løkenåsen.

Tilfluktsrommet ligger i Skårerhallen (fjellhallen) ved Løkenåsen skole, og har adresse Nordlifaret 50.

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Hvis det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Offentlige og private tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi beskyttelse og redusere skader på befolkningen i et område om det skulle oppstå en væpnet konflikt/beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom. Sivilforsvaret har ansvaret for klargjøring og drift av offentlige tilfluktsrom ved en væpnet konflikt/beredskapssituasjon.

Det finnes i tillegg en rekke private tilfluktsrom. Disse er spredt over hele kommunen og er først og fremst beregnet på de menneskene som normalt bor eller oppholder seg i bygningen. Derfor er ikke disse tilfluktsrommene merket som tilfluktsrom på bygningene eller på offentlige sider. Dette gjelder blant annet boligblokker, skoler, barnehager, institusjoner, kontor- og næringsbygg.

Hvis du har spørsmål om tilfluktsrom i en bygning du bor/oppholder deg i, må det rettes til eieren av bygningen.

Hva skal jeg gjøre hvis det ikke er tilfluktsrom i nærheten av der jeg er?

Dersom det ikke finnes tilfluktsrom i umiddelbar nærhet om flyalarmen går, ta dekning i bygget du er i eller nærmeste naturlige sted. Det kan for eksempel være i kjellere, plass-støpte trappesjakter eller rom i midten av bygget (unngå vinduer). Mange har tilgang til private tilfluktsrom uten at en kanskje vet det. Det kan for eksempel være på jobben eller på treningssenteret. Hvis det er tilfluktsrom i bygget, skal tilfluktsrommet være skiltet i bygget.

Se kart over offentlige tilfluktsrom her.

Har du spørsmål om tilfluktsrom eller vil vite mer?

Les mer på Sivilforsvarets hjemmesider: Spørsmål og svar om tilfluktsrom