Velkommen til Lørenskog kommunes seniorklubb

Klikk for stort bildeSeniorklubben består av tidligere ansatte og ansatte over 60 år i Lørenskog kommune og eventuelt samboer/ektefeller. Vi er i dag ca 170 medlemmer.

Klubben har årsmøte og ca. to medlemsmøter per år som avholdes på Folkets Hus eller på Dovresenteret. På disse møtene har vi underholdning av lokale krefter i kommunen. Alle medlemmene får innbydelse til dette.  

Styret avholder sine møter på veiviseren i Lørenskog hus eller privat. Styret har ca. fem møter i året.

Vi avholder tre turer i året. To dagsturer, og en Kiel tur i desember. Disse turene er populære.

Vi har en kontingent på kr. 300.- per år som vi bruker til turer og medlemsmøter.

Er du interessert i å bli medlem? Ta kontakt med oss på e-post: ben@lorenskog.kommune.no   

Hilsen Lørenskog kommunes seniorklubb

Ingebjørg Nordhagen                                               Berit Engell 
leder                                                                            sekretær

90 92 25 26                                                                 91 83 20 71