Valg 2023

I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september. 

Husk at alt du trenger for å stemme er legitimasjon med bilde!

Valgresultat for Lørenskog kommunestyre 2023
Liste over hvem som er valgt inn i det nye kommunestyret

Hvem kan du stemme på?
En presentasjon av alle partiene som stiller til valg i Lørenskog på ulike språk

Hvem kan stemme?
Informasjon om stemmerett og manntall

Godkjente valglister
Her ser du valglister for Lørenskog kommune

Information in English
Information about the municipal and county council elections 2023

Hva stemmer du til ved kommune- og fylkesvalg?
Her kan du lese mer om hva du stemmer til når du stemmer ved kommune- og fylkestingsvalg