Lek, læring og utdanning

Lek, læring og utdanning er en stor del av barn og unges liv.

Lek er barns egen måte å lære, bearbeide og skape noe nytt på. Leken legger grunnlaget for å utvikle kunnskap og ferdigheter. Å leke er en måte å lære seg livets spilleregler på, samtidig som det er en kilde til glede. Læring og utdanning er en livslang prosess som skal gi barn og unge et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden. Det skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor arbeids- og samfunnsliv.

Kvalitetsbarnehager, gode skoler og samarbeid er avgjørende for å skape gode oppvekstvilkår. Barnehager skal ivareta barnets behov for omsorg, lek, dannelse, læring, vennskap og kommunikasjon. Skolene har som mål å fremme kunnskap, ferdigheter og holdninger, slik at elever kan mestre livet og delta i samfunnet.

Bilde av rektor Marianne utenfor Fjellhamar barneskole - Klikk for stort bildeRektor Marianne mener at trivsel, lek og mestring er en viktig del av undervisningen. Lørenskog kommune

Klikk på feltet under for å lese hele historien