Sammen skaper vi innovasjonskultur

Innovatører i hele kommuneorganisasjonen jobber med samfunnsinnovasjon. Vi samarbeider tett med næringsliv, innbyggere, kulturliv og frivillige for å gjøre Lørenskog til et godt sted å bo og leve.  

Strategi- og samfunnsutvikling etablerte et innovasjonsnettverk i kommunen i 2020. Målet med innovasjonsnettverket er å etablere en arena for å styrke innovasjonsarbeidet i Lørenskog.  I dag er det cirka 70 personer med ulik fagkompetanse som deltar i nettverket.  Innovasjonsnettverket har faste samlinger en gang i måneden i Igloo Innovations lokaler på SNØ.  

Nettverket er i kontinuerlig utvikling. Vi lærer av hverandre, tester nye tilnærminger og jobber med innovasjonsprosjekter. Dette bidrar til å skape enda bedre tjenester til innbyggerne i Lørenskog.  

To kvinner står på scenen foran et publikum. På lerret bak står det: Samfunnsinnovasjon og bærekraftig utvikling løses best i felleskap - Klikk for stort bildeKonferanse Innovasjonskraft – vår felles framtid i 2021 Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

En gang i året inviterer vi til konferanse om «Innovasjonskraft – vår felles framtid». Der møtes næringsliv, kulturliv, frivillighet, folkevalgte, ungdomsråd, innovatører og ledere fra kommunen til kunnskapspåfyll og nettverksbygging. 

Har du innspill eller ønsker ta kontakt med oss:  

Portrett av Gunn Kristin Vambheim - Klikk for stort bilde

Gunn Kristin Vambheim
Strategi og samfunnsutvikling
Spesialrådgiver innovasjon
Telefon: 95 87 97 43
E-post: gunvam@lorenskog.kommune.no

Portrett av Mari Lie Venjum - Klikk for stort bilde

Mari Lie Venjum
Strategi og samfunnsutvikling
Spesialrådgiver innovasjon
Telefon: 41 33 24 37
E-post: marven@lorenskog.kommune.no