Endre beholder eller abonnement

Alle private husholdninger må ha et renovasjonsabonnement. Du er selv ansvarlig for å bestille renovasjon dersom din bolig ikke allerede er tilknyttet ordningen. Trenger du å endre størrelse på din dunk, skal bytte av restavfallsbeholder bestilles via kommunen mens bytte av papir eller ødelagt dunk kan gjøres direkte via ROAF.

Avfallsbeholdere kommer i flere størrelser, og løsninger.

Alle innbyggere har fått utlevert:

  • Beholder for mat- og restavfall inkl. plast
  • Beholder papp, papir og kartong
  • Kurv til matavfallsposer til å ha inne
Avfallsbeholdere
Type Størrelse Bredde Dybde Høyde
2 hjul 140 liter 48 cm 55,5 cm 107 cm
2 hjul 240 liter 58 cm 74 cm 107 cm
2 hjul 360 liter 62 cm 86 cm 110 cm
4 hjul 660 liter 136 cm 77 cm 118 cm

Nyttige linker

Gjeldende priser

ROAF