Hageavfall

I 2022 gjennomførte Roaf et prøveprosjekt med gratis henting av hageavfall i Lørenskog kommune. Dette var en stor suksess, og videreføres derfor i 2023.

Gjennomsiktig sekk fylt med greiner - Klikk for stort bilde ROAF

Hva er hageavfall? 

Med hageavfall menes organisk materiale som oppstår i og rundt hagen din. For eksempel løv, kvister og gress. Det er ikke ønskelig å blande stein og jord inn i hageavfallet.

Gratis henting av hageavfall høsten 2023

Roaf tilbyr henting av hageavfall på to forskjellige ruter i Lørenskog fra uke 33.

Man kan levere hageavfall som egner seg til kompostering, som gress, løv, ugress, planter, blomster og kvist/greiner. Innendørs planter, stein, jord, grus, betong og treprodukter kan ikke leveres. Dersom du har flere enn fire avfallssekker eller hengerlass må dette leveres på en av Roaf sine gjenvinningsstasjoner. Du betaler ikke noe for levering av hageavfall på gjenvinningsstasjonen. 

Hvordan fungerer tjenesten

• Møt opp på angitt stoppested (se ruteplan)
• Maks fire avfallssekker med hageavfall
• Innbyggerne må selv tømme hageavfallet i bilen, og ta med avfallssekken hjem
• Sjåføren kan av HMS-hensyn ikke bistå med løfting/tømming
• Dersom man har flere enn fire avfallssekker eller hengerlass må dette leveres til en av ROAFs gjenvinningsstasjoner.

Du finner mer informasjon om henting av hageavfall og rutetider på Roaf ved å trykke deg videre til Roaf sin nettside.