Når hentes avfallet

 Det er Romerike Avfallsforedling IKS (Roaf) som er ansvarlig for henting av ditt avfall.

Bildet viser en illustrasjon av avfallspose som inneholder restavfall - Klikk for stort bilde Roaf

 NB! Ved helligdager kan henting av avfall avvike fra oppsatte dager.
La derfor beholder står fremme ved hentepunkt til den blir tømt.

 

Kontakt

kommunalteknikk dersom du har spørsmål vedrørende renovasjon