Romerike Avfallsforedling (ROAF)

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (ROAF) sørger for innhenting av husholdningsavfall fra Lørenskog. Administrasjonen i ROAF har tilhold ved Bøler avfallsdeponi på Skedsmokorset.

ROAF har opplysninger om størrelse på avfallsbeholdere samt eksisterende ordninger for innsamling av papir, glass, batterier, klær og spesialavfall. På www.roaf.no kan du:

  • melde deg på sms-varsling for hentetider
  • registrere ødelagte avfallsbeholdere
  • bestille en større papirbeholder gratis
  • Sende inn klager 

Dersom du har spørsmål kan du kan kontakte ROAF:

Renovasjonsforskrift for Lørenskog kommune