Sykkelkart

Vårt sykkelkart viser alle sykkelrutene som går gjennom de sentrale bebygde delene av kommunen, og det viser turmulighetene gjennom de ulike rekreasjonsområdene.

Kommunens sykkelkart finner du her.

På kartet er det vist og beskrevet noen turforslag med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turene er lagt med tanke på oppdagelse av Lørenskog og kommunene rundt, i et sykkelvennlig miljø. 

Dette kartet skal hjelpe deg til å finne bedre fram på sykkel i Lørenskog og i deler av Oslo, Rælingen og Lillestrøm. Bruk gjerne kartet til å planlegge en sykkeltur på fritiden, eller til å finne den beste ruten til og fra jobb/skole og butikken.

Atferd i trafikken har stor betydning for trafikksikkerheten. Mange syklister er usikre på hvordan de skal forholde seg til den øvrige trafikken. Kartet inneholder derfor tekst og bilder om hvordan du bør ferdes i trafikken på sykkel for å unngå uhell.

Kartet er utgitt av Lørenskog kommune i samarbeid med Statens vegvesen region Øst, Lillestrøm og Syklistenes Landsforening.

Statens vegvesen har en nettside for å lage rutebeskrivelse for sykkel.