Feie- og tilsynsgebyr

Det er Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) som er ansvarlig for feiing i Lørenskog kommune.

NRBR er et interkommunalt selskap som betjener kommunene Lillestrøm, Rælingen, Nittedal, Aurskog-Høland og Lørenskog, med hovedstasjon i Lørenskog. 

Feierens lovpålagte arbeid i alle norske kommuner er såkalt behovsprøvd. Tjenesten leveres til selvkost. Dette betyr at du betaler det tjenestene koster – verken mer eller mindre. Kommunen tjener ikke på gebyret.

Behovsprøvd feiing

Behovsprøvd feiing betyr at feieren undersøker sotmengde, fyringsmønster og liknende i boligen. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies hjemme hos deg.

Gjennomføring av tilsyn

Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan du fyrer er eksempler på hva vi ser etter.

Behovsprøvd feiing og tilsyn

Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger vil få årlig besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar opptil seks år mellom hver gang feieren kommer på besøk. Etter besøket, får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført.

Gebyr

Gebyret kommunene krever inn går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten.

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt, kan du søke om fritak for gebyret. På www.nrbr.no finner du skjema for gebyrfritak.

Slik jobber feieren i Lørenskog

Les brosjyren fra Nedre Romerike Brann og Redningsvesen (NRBR) om hvordan feieren jobber på Lørenskog og andre kommuner på Nedre Romerike.

Kontakte feier:

Ønsker du å komme i kontakt med feieren, finner du kontaktinformasjonen her.

Her finner du også kontaktinformasjon til dem som feier i Lørenskog kommune.

Nyttige lenker

Kontakt oss

Kontakt gjerne gebyrkontoret ved kommunalteknikk dersom du har spørsmål vedrørende feie- og tilsynsgebyr: