Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret er en del av de kommunale avgiftene. Samtlige husholdninger Lørenskog kommune er pålagt å være en del av den kommunale avfallsordningen.

Gebyret bestemmes hver høst av kommunestyret, i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram. Årsgebyret for renovasjon deles i et grunnbeløp og et variabelt beløp. Den kommunale renovasjonsordningen leveres til selvkost. Dette betyr at du betaler det tjenestene koster – verken mer eller mindre. Kommunen tjener ikke på renovasjonsgebyret.

Grunnbeløp 

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med å betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjonsordningen i Lørenskog. Alle abonnenter skal betale et grunnbeløp uavhengig av hvilken ordning de er tilknyttet. Det vil si at en abonnent som har en 140 liters beholder betaler det samme fastleddet som en abonnent som er tilknyttet avfallsbrønnordning eller avfallssug. Dersom en abonnent har sin egen 660 liters beholder, skal vedkommende betale ett fastledd. Dersom tre abonnenter deler en 660 liters beholder, skal de totalt betale tre fastledd.

Variabelt gebyr

Variabelt beløp regnes ut i forhold til volum av restavfallsbeholderen. Alle abonnenter betaler en fast liters pris for kapasiteten de har uavhengig av hvilken ordning de er tilknyttet. Deler to abonnenter en dunk på 240 liter betaler de kun for 120 liter hver.

Mer informasjon

Kontakt oss

Kontakt gjerne gebyrkontoret ved kommunalteknikk dersom du har spørsmål vedrørende renovasjon: