Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

Formålet med håndheving av parkeringsbestemmelsene er å ivareta trafikksikkerheten, miljøet og fremkommeligheten til trafikantene, utrykningsbilene, brøytemannskapene og kollektivtrafikken.

Illustrasjonsfoto parkering - Klikk for stort bildeOppgavene til trafikkbetjentene i Lørenskog omfatter håndheving av skiltreguleringene, håndheving etter § 17 i trafikkreglene, håndheving etter § 3 i Vegtrafikkloven og parkeringsforskriften. Dersom det er helt nødvendig foretas inntauing etter § 37 i Vegtrafikkloven og § 38 i parkeringsforskriften.


Klagebehandlingen og håndhevelsen skal foregå etter gjeldende regelverk og rettspraksis. Det er viktig for kommunen at klagebehandlingen skal oppfattes som korrekt og lik for alle.

Gjeldene priser fra 01.01.2022:

  • Parkeringsgebyr kr. 900,-.
  • Overtredelse av vilkårene for parkering kr 660,-.
  • Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering 330,-.
  • Overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede kr 990,-.

Alle klager skal være skriftlige og sendes innen tre uker til:
Lørenskog kommune - kommunalteknikk
Postboks 304
1471 Lørenskog

eller til e-post komtek@lorenskog.kommune.no


Klagen skal merkes med gebyrnummer, bilnummer og datoen gebyret ble ilagt.