La grøfta leve

Ikke alle er klar over grøftenes viktige funksjon og enkelte tar seg til og med til rette. De fyller igjen grøftene, og bygger seg sin egen parkeringsplass. Gjenfylte grøfter reduserer veienes levetid dramatisk, og påfører kommunen økte vedlikeholdskostnader. I tillegg reduseres både trafikksikkerheten og fremkommeligheten i, og langs veien når grøftene forsvinner.

Bilde av vei med tilhørende grøfteareal.  - Klikk for stort bilde

Hovedfunksjonen til grøftene er å lede bort regn- og smeltevann. Dersom vannet ikke ledes bort finner det andre veier å gå. Resultatet er at massene under veien graves ut, og at veien synker. Til slutt får vi en vei med dårlig standard som er full av hull. Vi ser også at mange huseiere får problemer med at vannet kommer inn i hagene, og i kjellerne der hvor grøftene er fylt igjen.

Grøftene benyttes altså til å lede bort vannet, men de benyttes også til å oppbevare snø slik at veien blir fremkommelig for både store og små. 

 

Det er ikke bare vann og snø som ligger i grøftene, også svært viktige deler av infrastrukturen vår ligger der. I en grøft kan vi finne både vann- og avløpsledninger, strømkabler, fjernvarme og fiber. Dersom noe akutt skulle skje med infrastrukturen vår er det naturligvis viktig at grøften er tilgjengelig og at vi lett kommer til.

På grunn av grøftenes viktige funksjon minner vi om at det IKKE er tillat å fylle de igjen. Naboer av veien som bevisst fyller igjen grøftene får pålegg av oss om å åpne dem igjen. Dersom pålegget ikke etterfølges åpner vi selv grøften og sender regningen direkte til huseier.

Ta gjerne kontakt med kommunalteknikk dersom du har spørsmål.

Meld en feil er en tjeneste der du kan melde inn avvik eller klager på våre tekniske tjenester.

Ikke glem at parkeringsforbud gjelder for hele veiens konstruksjon, noe som betyr at forbudet også gjelder grøftene. Les mer om parkeringsforbud her.