I jobb - gaterenhold

I jobb er et tilbud i regi av Kirkens bymisjon til mennesker som har helseutfordringer knyttet til rusavhengighet og psykisk helse.

Det å være i arbeid er viktig for mange. Mennesker med utfordringer knyttet til rusavhengighet og psykisk uhelse står ofte langt fra det ordinære arbeidsmarkedet. Ved å være en del av arbeidsfellesskapet på I jobb, oppleves livsglede, tilhørighet og livsmestring.

Gjennom arbeid forandres også andre menneskers oppfatning av de som har det tøft

Et renere sentrum

Bildet viser mann med utstyr for å plukke søppel.  - Klikk for stort bildeMed søppelvogn, kost, klype gjør arbeiderne fra I jobb en strålende jobb med å holdes sentrum rent. Anette Kopperud

To dager i uken, mandag og torsdag, er gjengen fra I jobb ute plukker søppel i sentrumsområdene. Kommunen bruker i dag mye ressurser på søppelhåndtering som følge av forsøpling. Gjennom samarbeidet med Kirkens bymisjon er målet at vi får et renere sentrum.

Kan I jobb være noe for deg eller noen du kjenner?

Dersom I jobb er interessant for deg eller noen du kjenner ta kontakt med I Jobb Lørenskog på telefon 456 08 720 eller 489 54 810, eller på e-post tove.stensrud@bymisjon.no eller jon.moslet@bymisjon.no.

Spørsmål og henvendelser om samarbeidet

Har du spørsmål eller innspill til samarbeidet mellom Kirkens Bymisjon og Lørenskog kommune kan disse rettes til kommunalteknikk på e-post komtek@lorenskog.kommune.no eller telefon 67 93 42 00.